NoSQL databáze MongoDB & Web Socket

Abstrakt

Společně si ukážeme jak komunikovat pomocí websocketů s NoSQL databází, nejprve pomocí prostředí Google Cloud Firestore a následně MongoDB prostřednictvím NodeJS a implementace socket.io na straně backendu i frontendu.

Gravatar

Fáris Ismail

Fáris Ismail po dokončení studia ČVUT Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské založil a pracoval v několika startupech ve finančním sektoru. Aktuálně působí na implementaci a vývoji firemních aplikací pomocí technologií NoSQL databází se zaměřením na webové aplikace v Javascriptu, Angular framework, Node.JS, Google Firebase Database a Google Cloud Platformy.