Tipy pro webová API v .NET Core

Abstrakt

Představíme si zajímavé tipy související s vývojem webových API v .NET Core. V rámci přednášky se můžete těšit jak na instantní tipy, které můžete okamžitě použít v praxi, tak na architektonická doporučení a osvědčené postupy, které oceníte na nových projektech.

Gravatar

Miroslav Holec

Mirek se věnuje vývoji a architektuře webových aplikací a služeb. Jako konzultant a lektor seznamuje vývojáře s technologiemi [ASP].NET Core MVC, gRPC, C# a Entity Framework Core. Primárně navrhuje řešení pro cloudové prostředí Microsoft Azure. Za komunitní aktivity v oblasti Microsoft Azure je od roku 2016 oceněn jako Microsoft MVP.