Optimistic concurrency control in Microsoft SQL Server

Abstrakt

Řízení souběžného zpracování je v SQL Serveru běžně řešeno pesimisticky pomocí zámků, které nám zajišťují izolaci jednotlivých transakcí. Jsou však i cesty, jak jako vývojáři můžeme řídit souběžné zpracování bez použití zámků. Ukážeme si různé cesty implementace ze strany aplikace i přímou podporu optimistic concurrency control v jednotlivých částech SQL Serveru.

Gravatar

David Gešvindr

David Gešvindr se v IT specializuje na uložení, zpracování a prezentaci dat uživatelům v různé podobě, což obnáší zejména vývoj a správu databází v Microsoft SQL Serveru, návrh architektury cloudových služeb v Microsoft Azure, ale také vývoj webových aplikací v ASP.NETu a mobilních aplikací v Xamarinu. David je certifikovaným technickým specialistou na různé Microsoft technologie. Za své aktivity pro odbornou komunitu WUG, kde přednáší a podílí se na organizaci pobočky v Brně, byl oceněn jako Microsoft MVP. V GOPASu má jako produktový manažer na starosti databázové kurzy a setkat se ním můžete v GOPASu na kurzech administrace, vývoje či ladění výkonu Microsoft SQL Server databází.